Koroner Arter Bypass Cerrahisi

Kalbin kan ihtiyacını karşılayan damarlar koroner arter damarlar olarak adlandırılıyor. Bu damarlarda oluşan ani tıkanıklıklar sonucu kalp krizi yaşanıyor. Göğüs duvarı, kol ya da bacaktan alınan damarlarla koroner arterlere yapılan bypass işlemleri, kalpteki bozulmuş kan akımını düzelterek hastaları kalp krizi ya da kalp yetmezliği gibi ölümcül hastalıklardan koruyor. Ameliyatların süresi bypass uygulanacak damarların sayısına ve kullanılacak tekniğe göre değişiyor.

Geleneksel Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Bu teknikte göğüs kafesi kemiği tamamen açılarak kalbe ulaşılıyor. Dolaşım, kalp-akciğer makinesi tarafından sağlanırken kalbin çalışması durduruluyor. Bypass işlemi duran kalpte yapılıyor. Çok damar hastalığı olan hastalarda bypass yapılabilmesi açısından sıklıkla tercih ediliyor.
Atan Kalpte Koroner Arter Bypass Cerrahisi (OPCAB)
Teknikte bypasslar kalp durdurulmadan yapılıyor. Genellikle kalp-akciğer makinesi kullanımının riskli olabileceği hastalarda uygulanıyor.
Minimal İnvaziv Koroner Bypass Cerrahisi (MIDCAB)
Kaburgalar arasından küçük bir kesi ile yapılan bypass operasyonlarıdır. Hastanede kalış süresinin kısa, iyileşme süreci hızlı olmasına karşın sınırlı bir görüş sahası sağladığından sadece tek ya da iki damar bypass yapılacak hastalara öneriliyor.

Kalp Kapak Ameliyatları
Kalpte 4 adet kapak (Mitral, Aort, Triküspit ve Pulmoner Kapak) bulunuyor. Bu kapaklar yapıları gereği kanın tek yönde akmasına izin veriyor. Bu durumda bozulmuş olan kalp kapakları tamir edilerek tedavi ediliyor. Ancak kapakçığının tamir edilemeyecek oranda bozuk olması durumunda yapay kapaklarla değiştiriliyor.
Aort Anevrizmaları Açık (Cerrahi) ve Kapalı (Endovasküler) Tedavisi
Aort, vücuda oksijenlendirilmiş kanı taşıyan en büyük atar damardır. Anevrizma ise bir atardamarda, damar çapının normalden %50 daha fazla genişlemesine yol açan balonlaşma olarak tanımlanıyor. Toplumda sık görülen aort anevrizmasının temel nedeni genetik faktörlerdir. Yüksek kolesterol, hipertansiyon, ateroskleroz de anevrizmaya yol açabiliyor.

Tedavi açık (cerrahi) veya kapalı (endovasküler) yöntemlerle yapılıyor. Özellikle uygun vakalarda operasyon süresi, hastanede yatış süresi ve operasyon komplikasyonlarının az olması nedeniyle endovasküler yöntemlerde tercih edilebiliyor.

Şah Damarı (Karotis) Ameliyatları

Koroner kalp hastalığı olan kişilerde %8-12 oranında şah damarının daraltıcı hastalığı görülüyor. Bu nedenle koroner bypass ameliyatı olması gereken tüm hastaların şah damarlarının Renkli Doppler Ultrasonografi ile tetkik edilmesi gerekiyor.

Periferik Damar Hastalıkları ve Güncel Tedavi Yöntemleri

Toplumda oldukça sık görülen ve ekstremiteleri besleyen damarların tamamen ya da kısmen tıkanması ile oluşan hastalıklardır. Hastalık kendini, yürümekle gelen kısıtlayıcı ağrı (kladikasyon) ile gösteriyor. Periferik Arter hastalığı teşhisinde de Klasik Anjiyografi ve BT Anjiyografi kullanılıyor. Hastalığın tedavisinde ilaçların yanı sıra balon, stent ve cerrahi yöntemler uygulanıyor. Periferik Damar Hastalıklarına ait tüm güncel tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

Varis Ameliyatları

Damar hastalıkları arasında en sık görülen varis, bir toplardamar hastalığıdır. Varis şikayeti olan hastalar, Doppler USG eşliğinde muayene ediliyor. Varis oluşumuna neden olan sebepler saptandıktan sonra tedavi seçenekleri belirleniyor.

Dışardan Işın Tedavisi: Telenjektazi adı verilen 1 mm ve daha küçük kırmızı renkteki kılcal varisler için tercih ediliyor. Enerji kaynağı olarak lazer ya da radyofrekans kullanılıyor.
Skleroterapi (Köpük, İğne Tedavisi): Genellikle retiküler varis adı verilen 1-3 mm büyüklüğündeki varisler için kullanılıyor. Damar içine enjekte edilen Sklerozan madde damar cidarını harap ederek kapanmasını sağlıyor.
Miniflebektomi: 3 mm’den büyük yan dal varisler, dikiş gerektirmeyen çok küçük kesilerle çıkartılıyor.
Damar içi Laser-Radyofrekans Ablasyon Tedavisi: Birinci düzeyi aşmış varisler cerrahi ya da cerrahiye alternatif olarak geliştirilmiş yeni bir teknik olan Damar içi Laser-Radyofrekans Ablasyon yöntemi ile tedavi ediliyor. Damar içine ultrason yardımı ile yerleştirilen özel bir kataterle damar yakılarak kapatılıyor. İşlemde lokal anestezi uygulanıyor.
Modern Açık Cerrahi: Bu yöntemde varisli damar, özel bir katater yardımıyla kasık ve diz altına yapılan çok küçük kesilerle çıkarılıyor.
Ven Kapak Tamirleri: Derin venlerde saptanan ileri kaçaklar bacaklarda şişlik, ağrı ya da yara açılmasına sebep olduğunda başvurulan, ileri derecede tecrübe gerektiren bir yöntemdir. Dünyada sadece belirli merkezlerde yapılan kapak tamirleri Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde uygulanabiliyor.