Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
(SCI & SSC. & Arts and Humanities)
T.Sarıoğlu, B.Kınoğlu, A.Sarıoğlu, L.Saltık, Y.Yalçınbaş, T.Yıldön, R.Oiga. A.Aytaç : Early and moderate long-term results cf a new surgical technique for repair of aortic coarctation.
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 10 : 884-389 , 1996
T.Sarıoğlu. B.Kınoğlu, L.Saltık, A.Eroğlu : Anomalous origin of circumflex coronary artery from the right pulmonary artery associated with sıubortic stenosis and coarctation of the aorta.
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 12 : 653-665. 1997
T.Sarıoğlu, B.Kınoğlu, T.Paker, A.Sarıoğlu. L.Saltık, A.Aytaç : A rare case of mixed type total anomalous pulmonary venous conrıection and its surgical treatmerrt. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon 45 : 152-155, 1997
C.Bakay. E.Erek. E.Salihoğlu, B.Kınoğlu, S.Öztürk : Seqjential use of intsrnal thoracic artery in myocardial revaskülarization : mid- and- long-term results of 430 patients.
Cardiovascular Surgery vol. (5) : 481-488, 2002
Tamer TURAN,    Arzu TURAN.    Caner ARSLAN,    Barbaros KINOĞLU,    Tayyar SARIOĞLU: How does neonatal thymectomy affect the immune system? Açta Cardiol 59 (5): 511-513, 2004
F.Hökenek, K.Sever, M.Uğurlucan, M.Salkıyan, B.Kmoğlu : interruptad aortic arch in adulthood.
Thorac Cardiov Surg 56 : 140-142, 2008
Faruk Hokenek, MD, Mete Gursoy, MD, ilhan Ozgol, MD, Füsun Gulcan, MD, and Barbaros Kınoglu, MD : A New Proximal Arıastomosis Technique İn Two Patients With Severely Calcified Aorta. Ann Thorac Surg 2011;92:1914-6
Barbaros Kinoglu, M.D.; Faruk Hökenek, M.D.; Murat Ugurlucan, M.D.; Levent Kaplan, M.D. : SUBCLAVIAN TO AORTA BYPASS FOR ADULT AORTIC COARCTATIOM. Heart Vievvs Volume 11 No.1 March-May 2010: 24

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında [Praceedings) basılan bildiriler
M. Özer . Y. Karaözbek . A. Sayın . H. Tüzün . B. Kınoğlu : Facteurs irtflueneant la
permeabilite des greffes dans les maladies d’obstruction atherosclerotique. actior. des anti-
agregants.XVIII eme Semaine medicale Balkanique (30 Aout-4 Septembre 1984}, istanbul
B.Kmoğlu . H.Türkoğlu , M.S. Bilal, R. Olga , O. Bayındır . A. Aytaç : The effect of pulsaliîe flovv on kidney functions duri.ng cardiopulmonary bypass. Turkish-German IV. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology (8-11 October 1992). Antalya
C.Bakay , M.S.Bilal, B. Kınoğlu , B. Polat, M.Güden , E. Erek-, A. Aytaç , C. Demiroğlu : Sequential use of intemal mammary aıtery.
Turkish-German V. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology (14-16 October 1993). Bremen
T. Sarıoglu . A.B.Polat, B.Kmoğlu . A.Akçevin , S.Öztürk , A.Aytaç : Surgical treatment of aneurysm of the ascending aorta with aortic insufficiency and aortic coarctation : one-stage surgical approach.
Turkish-German V.Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology (14-16 October 1993), Bremen
M.S.Bilal, T.Sanoğlu , B.Kmoğlu . M.Güden , R.Olga . A.Aytaç : Ultraıiltration during pediatric open-heart surgery.
Turkish-German VI. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology (6-9 October 1994), İzmir
C.Bakay , B.Kmoğlu , M.S.Bilal, A.B.Polat, E.Hrek , M.Güden , A.Aytaç : Certain aspects of myocardial rcvascularization vvith eoctensive use of internal mammary aıtery.
Kardiologia Polska , Cardiac Meeting Poland-Turkey (21-22 Junc 1995), Katovvice
T.Sanoğlu . M.S.Bilal , A.Sarıoğlu . B.Kmoğlu , Y.Yalçınbaş . T.Turan. A.Aj’taç : Double switch procedures in atrioventricular ciscordance.
Turkish-German VII. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology (28 September- 1 October 1995), Duisburg
M.S.Bilal . T.Sanoğlu , B.Kmoğlu , E.Erek . L.Saltık . A.Sanoğhı, R.Olga . A.Aytaç : Surgical strategies for the left sııperior vena cava associated vvith congenital heart pathologies.
Turkish-German VII. Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiclogy (28 September-1 October 1995), Duisburg
T.Sarıoğlu, B.Kınoğlu . A.Sarıoğlu , L.Saltık , E.Erek , A.Aytaç : Early and moderate long term results of a new surgical technique for repair of aortic coarctation. 9th Annual meeting The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (24-27 September 1995), Paris
T.Sarıoğlu. E.Erek ,B Kınoğlu, E.Salihoğlu, A.Sanoglu, and N.Soybir :Pulmonary autograft (The Ross) operation and ” pericardial collar” technique fon he right ventricular outflow tract reconstruction.
49 th Internationa! congress of the European Society for Cardiovascular Surgery (24-27 June 2000), Dresden
T.Sarıoğlu, E.Erek ,B Kınoğlu, E.Salihoğlu, A.Sancğlu, and S Tekin : Experience •vıth the porcine stentless bioprosthesis as an extracaıdiac conduiî in compiex congenital heart diseases.
49 th International congress of the European Society for Cardiovascular Surgerv (24-27 June 2000), Dresden – L’.Cangel. B.Kınoğlu. F.Hökenek. S.Atalay: An atherosclerotic aneurysm of the proximal subclavian artery operated vvith Dartevell approach.
European Society for Vascular Surgery (5-8 September 2008), Nice-France
Abdülkadir Faruk Hökenek, Gökçe Şirin, Fath Tekiner, Tank Demir, Barbaros Kınoğlu. Sinüs valsalva aneurysm causing myocardial infarct. 7* Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association vvith TCT Mediterranean, 24-27 March 2011. Antalya, Turkey. Video Sunumu.
Alı Rıza Karacı, Gökçe Şirin, Abdülkadir Fa;uk Hökenek, Gonca Vardar. Ümrah Aydogan. Hayrettin Barbaros Kınoğlu. Tracheal Cornpression and respire-tory railure secondary to vascular ring: Double Aortic Arch. 7* Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association vvith TCT Mediterranean, 24-27 March 2011. Antalya. Turkey. Tartışmalı Poster.
Gökçe Şirin, Abdülkadir Faruk Hökenek. Fatih Tekiner, H. Barbaros Kınoğlu. Coronary stent embolization into right deep femoral artery during coronary stenting. 7,h Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association vvith TCT Mediterranean. 24-27 March 2011, Antalya, Turkey. Poster Sunumu.
Yusuf Kalko. Özerdem Özçalışkan. Gökçe Şirin. Oğuzhan Cücü, Barbaros Kınoğlu. A succesful method in carotid surgery : Local anesthesia Alone (Outcomes of 540 cases)-12 th UCCVS Congress 10-13 March ,2016, Belek, Turkey
Yusuf Kalko, Özerdem Özçalışkan, Gökçe Şirin. Oğuzhan Cücü, Barbaros Kınoğlu. Does rirst graft exert direct influence on outcome in redo aortofemoral bypass? 12 th UCCVS Congress 10-13 March ,2016, Belek, Turkey
Yusuf Kalko, Özerdem Özçalışkan. Gökçe Şirin, Oğuzhan Cücü. Barbaros Kınoğlu. Method eliminating need to critical care in high risk patients: Aortic surgery vvith mini retroperitoneal method (our experience of 206 cases) 12 th UCCVS Congress 10-13 March ,2016, Belek, Turkey
Yusuf Kalko. Özerdem Özçalışkan. Gökçe Şirin, Oğazhan Cücü, Barbaros Kınoğlu. İs surgical treatment an option for acute and subacute strokes secondary to carotid stenosis? How is indication decided ? (our experience of 115 cases) 12 th UCCVS Congress 10-13 March .2016, Belek, Turkey

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kınoğlu , H. Türkoğlu , T. Paker, T. Sarıoğiu , A. Aytaç : Ekstrakorpoıaal dolaşımda
pulsatil akımın böbrek fonksiyonlarına etkisi.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1 : 90-92 , 1992 –   T. Sanoğlu , H. Tuürkoğlu , A. Akçevin , T. Paker , B. Kınoğlu , Y. Yalçınbaş , A. Sanoğlu , A. Ertuğrul , A. Aytaç : Büyük arterlerin transpozisyonunda Se-nning ameliyatı (erken ve geç dönem sonuçlar)
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1 – 3 : 74 – 79 ,1992
B. Polat , T. Sanoğlu , B. Kınoğlu , C Ba^a/ , A. Akçevin , A. Aytaç : Açık kalp cerrahisinde terminal sıcak kan kardiycplejis nin myokardiya! reperfüzyon hasarını önlemesindeki yeri.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2 : 221-227 , 1994
B. Kınoğlu , B. Polat . A. Akçevin , M. S. Bilal , T. Sanoğlu , C. Bakay , R. Olga . A. Aytaç : Koroner bypass cerrahisi ile birlikte kalp kap3k!anna yönelik girişimlerin morbidite ve mortalite üzerine etkisi.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2 : 233-233 , 1994
B. Kocazeybek , B. Kınoğlu , A. Öner , S. Eıentürk , B. Kayhan , H. Mutlu , R. Olga : Mortalite ile sonuçlanan sepsis olgularının mikrobiyolojik yönden bir yıllık değerlendirilmesi.
Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 25 : 70-76 , 1995
B. Kınoğlu , M.S.Bİlal , I. Degrieck , R. DeGeest , F.VVellens , H.Vanerman : Carpentier teknikleri ile mitral kapak rekonstrüksiyonu : 129 olgunun erken ve orta dönem sonuçları.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3 : 157-162 ,1995
M.S. Bilal , T.Sanoğlu , B.Kmoğlu , G.Batmaz , A.Özkara , T.Paker , A.Sanoğiu , A.Aytaç : Atriyoventriküler diskordans ile birlikte bulunan patolojilerde cerrahi tedavi.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3 : 166-171 ,1995
M.S Bilal , T.Sanoğlu , B.Kmoğlu, E.Erek , L.oaltık , A.Sanoğiu , A.Aytaç : Konjenital kalp anormalilerine eşlik eden persistan superior vena kava’ya yönelik cerrahi stratejiler.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 23 : 369-374 , 1S95
T.Sanoğlu , A.Akçevin . B.Polat , B.Kmoğlu , M.S.Bilal , S.Öztürk , A.Aytaç : Aort koarktasyonu iie birlikte oian assendan aort anevrizması ve aort yetersizliğinin aynı seansta cerrahi onarımı.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3 : 181-134 ,1995
T.Sanoğlu , M.S.Bilal , B.Kmoğlu , L.Saltık , H.Türkoğlu , G.Çetin , A.Sanoğiu , A.Aytaç : Sol kcroner arterin pulmoner arterden çıkışı va anomalisi ve tünel operasyonu.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3 : 216-220 , 1995
C.Bakay , M.S.Bilal , Y.Yalçınbaş . B.Kmoğlu , B.Polat , S.Öztürk , A.Aytaç : Extensive use of left internal mammary artery for the reconstrutiOri of left anterior descending artery afteropen endarterectomy.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 23 : 407-411 , 1995
T.Sanoğlu , M.S Bilal , B.Kmoğlu , A.Sanoğiu , A.Akçevin , A.Özkara , R. Olga, A.Aytaç : Konno-Rastan operasyonu ile sol ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonu.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3 : 226-231 , 1995
Y.Yalçınbaş , B.Kmoğlu , M.S. Bilal , A.Özkara , 3.Kocazeybek , Ö.Koner , T.Sanoğlu , R.Olga , A.Aytaç : Konjental kalp cerrahisince kardiopulmoner bypass sırasında leukoguard-6 lökosit filtresinin kullanımı ve etkilerinin değerlendirilmesi.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3 : 236-244 , ‘!995
B.Kocazeybek , B.Kmoğlu , S.Erentürk , H.Mutlu , R.OIga , M.Öztürk : İki kalp csrrahisi merkezinde nativ ve prostetik kapak endo:<arditi olgularında kapak replasmanı operasyonu sonuçlarının mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi.
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 9,1 :22-26 , 1996
L.Saltık , A.Sarıoğlu , G.Batmaz , R.Enar , B.Kınoğlu , S.Şener : Fallot tatralojisinde koroner arter anomalileri.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 24 : 113-117 ,1996
M.S.Bilal . B.Kınoğlu , T.Sarıoğlu ,Y.Yalçınbp.ş , N.Arsoy , A.Sarıoğlu , A.Aytaç : Removal of right atrial thrombus propagated from suparior vena cava in a chüd with nephrotic syndrome.
Koşuyolu Heart Journal 2 ; 3 : 107-111 , 1996
B.Polat, B.Kınoğlu , M.K.Çalık , S.Erentürk , L.Saltık , T.Sanoğlu , A.Aytaç : Postoperatif nükseden ventrikül septum defektleri: Cerrahi yaklaşım kriterleri ve sonuçları.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 24 : 163-172 , 1996
L.Saltık , A. Sanoğlu , G.Batmaz , B.Kınoğlt , A.Gü!er , Ö.Köner : Siyanozlu konjenital kalp anormalilerinde modifiye Blalock-Tausiîig şanttan geçilerek pulmoner arter kateterizasyonu : Transvenöz teknik.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 24 : 173-177 , 1936
B.Kınoğlu , T.Sarıoğlu , H.Türkoğlu . M.S.Bilal . M.Güden , A.Sarıoğru , L.Saltık , R.Olga , A.Aytaç : Total anormal pulmoner venöz dönüşlerde ameliyat sonrası erken ve geç dönem sonuçlar.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 24 : 366-370 , 1996
A.Eroğlu , G.Şayiam , A.Sarıoğlu , B.Kınoçılu , T.Sarıoğlu : Çocukluk çağında intrakardiyak kitleler.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 24 : 438-445 , 1996
B.Kınoğlu , M.Güden , T.Kızıltan , A.Özkara , Ö.Köner , T.Sarıoğlu , R.Ciga , A.Aytaç : Yenidoğan ve infant açık kalp cerrahisinde intraeperatif ultrafiitrasyon uygulaması. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1 : 36-40 , 1996
M.S Bilal , B.Kınoğlu , T.Turan , S.Bilal , T.Sarıoğlu , R.Oiga , A.Aytaç: Gebelikte antikoagülan kullanımı: Tromboze çift mekanik kapaklı bir olgu nedeni ile değerlendirme.
Türk Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 9: 145-148 , 1996
G.Batmaz , A.Sarıoğlu , L.Saltık , G.Saylam , B.Kınoğlu , T.Sarıoğlu : Fonksiyonel tek ventriküliü hastalarda Fontan ameliyatının ventrikül sistolik fonksiyonları üzerins etkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 25: 8-13 , 1997
G.Saylam , A.Sarıoğlu , R.Beşikçi , G.Batmaz , B.Kınoğlu , T.Sarıoğlu : Pulmoner kapak
yokluğu sendromu : 15 olgunun analizi.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 25: 93-100 , 1997
G.Batmaz , A.Sarıoğlu , L.Saltık , R.Beşikçi , B.Kınoğlu , T.Sarıoğlu : Fonksiyonel tek ventriküliü hastalarda sistemik – pulmoner şant ve Fontan ameliyatlarının ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 25: 101-107 , 1997
B.Kmoğlu , T.Sanoğlu , M.K Çalık , A.Ssnoğlu , S.Tekin , T.Turan , R.Olga : Büyük arterlerin transpozisyonunda iki aşamalı arteıiyel switch. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 5: 11-18 ,1997
B.Kmoğlu , T.Sanoğlu , L.Saltık , A.Özkara , A.Sanoğiu , M.S Bila! , Ö.Kön^r , R.Olga , A.Aytaç : Vasküler ring Cerrahi tedavi ve sonuçlar. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 5: 44-51 .1997
T.Sanoğlu , B.Kmoğlu , M.S Bilal , A.Sanoğiu , E.Sağbaş , Y.Yalçınbaş , S.Tekin , A.Akçevin , R.Olga , A.Aytaç : Arteriyel switch ameliyatlarında koroner arterlerin translokasyon metodları.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 5: 88-9T , 1997
T.Sanoğlu , B. Kınoğlu , M.S Bilal , T.Yılccn , S.Tekin , A.Sanoğiu , L.Saltrk : Double switch kavramı: Atriyoventriküler diskordans bulunan kalplerde anatomik düzeltme. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 5: 112-118 ,1997
B.Kınoğiu , T.Sanoğlu , Y.Yalçınbaş , T.P3ker. T.Yıldön , A.Sanoğiu , M.S BiİEİ , R.Olga , A.Aytaç : Failot Tetratolojisinde transatriya! tam düzeltme. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 25: 293-297 ,1997
M.Güden , B.Kmoğlu , M.S Bilal , A.Uslu . T.Sanoğlu , C.Bakay , R.Olga : Açık kalp cerrahisinde kaplı kardiyopulmons.- bypass sistemlerinin hemcliz yönünden incelenmesi.
I.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 1: 046-051 , 1998
T.Sanoğlu , E.Erek , B.Kmoğlu , E.Salihoğlu , A.Şaşmazel , A.Sanoğiu , N.Soybir , T.Sanoğlu : Aort kapak hastalığında pıılmoner otograft [Ross Operasyonu) ve prekardiyal yaka tekniği.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 29: 465-47C , 2001
C.Bakay, E.Erek , E.Salihoğlu , B.Kmoğlu , M.S.Bilal , S.Öztürk : Miyokardiya! revasküiarizasyonda internal torasik arte-in sequentia! kullanımı : 430 hastanın orta uzun dönem sonuçları.
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 29: 747-755 , 2001
L.Orhan, F.Hökenek, U.Cangel , B.Kmoğlu , T.Baran , E.Babalık : Geçirilmişi üst lobektomi sonrası ileri derecede mediastinal çelişmiş hastada eş zamanlı aort kapak raplasmanı ve koroner bypass operasyonu. İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi 2 (6): 23-30 , 2003
Dr. Faruk Hökenek, Dr.Barbaros Kınoğlu , Dr. ;V1 ste Gürsoy : Parsonnet Risk Belirleme Sisteminin Güncel Belirleyici Etkinliği.
İ.Ü Kardiyoi Enst Derg 2009; 8 (4): 22-26

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri Hitabında basılan bildiriler
B.Dağlar. B. Kınoğlu , Ö. Bayezid , C. Yakut: Aort kapak cerrahisi ile birlikte koroner cerrahi sonuçları.
VII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (26-30 Mayıs 1990), İzmir
T.Sanoğlu , H.Türkoğlu , A.Akçevin . T.Paker, B.Kmoğlu , B.Polat, L.Saltık ,
S.Öztürk . A.Aytaç : Aort koarktasyonuni-r; tedavisinde yeni bir cerrahi teknik.
II.    Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (5-7 Ekim 1992), Antalya
B.Polat, B.Kmoğlu , A.Sanoğiu , Y.Yaiçınbaş , T.Sanoğlu , G.S Şayiam , A.Aytaç : Kompleks patolojilerde modifıye Fontan prosedürü uygulamaları.
III.    Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (26-30 Eylül 1994). Kuşadası
B.Kmoğlu , S.Erentürk . M.S.Bilal, T.Kızıhan . L.Saltık , A.Özkara , A. Sanoğlu , G. Batmaz , T.Sanoğlu , R. Olga , A.Aytaç : Büyük damarların düzeltilmiş transpozisyonunda (C-TGA) cerrahi tedavi ve sonuçlar .
III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (26-30 Eylül 1994) , Kuş&dası
B.Polat. T.Sanoğlu . B.Kmoğlu , Y.Yalçınbaş , L.Saltık . A.Sanoğiu , M.Çalık , A.Aytaç : Supravalvüler ve subvalvüler aort stenozlarında uygulanan ekstarsif cerrahi tedavi yöntemleri.
III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (26-30 Eylül 1994), Kuşadası
T.Sanoğlu . B.Kmoğlu , B.Polat, M.Güden . A.Sanoğiu , L.Saltık . A.Aytaç: Total anormal pulmoner venöz drenaj cerrahi onarımı.
III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (26-30 Eylül 1994) , Kuşadas:
Y.Yalçınbaş, T.Kızıhan, G.Çetin , B. Polat, B. Kınoğlu, M.Bilal, T.Sanoğlu , K.Karaoğlu . O.Bayındır , A.Aytaç : İnfant yaş grubundaki açık kalp cerrahisinde erken postoperatif morbidite ve mortaütenin azaltılmasına yönelik yeni terapotik yaklaşımlar : Ultrafıltrasyon . alia-bloker. derin anestezi ve sedasyon. III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (26-30 Eylül 1994). Kuşadası
B.Polat. B.Kmoğlu , A.Sanoğiu. T.K:zıltan . M.Çalık , T.Sanoğlu , R. Olga, A.Aytaç : Rekürren ventriküler septa! defektier.
111. Ulusa! Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (26-30 Eylül 1994), Kuşadası
B.Polat. B.Kmoğlu . T.Kızıhan . M.S.Bilal. A.Özkara , T.Sanoğlu , R.Olga, A.Aytaç : Prostetik ve doğal kapak endokarditlerinde cerrahi tedavi kriterleri. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (1-4 Ekim 1994), İzmir
B.Kmoğlu . T.Sanoğlu , B.Polat. Y.Yalçınbaş , T.Kızıltan , L.Saltık , A.Sanoğiu , A.Aytaç : Fallot tetralojisinde transatriyal total korreksiyon için morfolojik kriterler. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (1-4 Ekim 1994) , İzmir
B.Polat. T.Sanoğlu . B. Kınoğlu . Y.Yalçınbaş . M.S.Bilal, M.Güden , L.Sa:: | . A.Aytaç : Dekstrokardi ve atriyal sitııs inversusın eşlik ettiği patolojilerde Foman prosedürü.
X.Ulusal Kardiyoloji Kongresi (1-4 Ekim 1994) . İzmir
B.Kınoğlu , T.Sanoğlu , R.Enar, G.Çetin , B.Polat. A.Aytaç : Ünilatera! akut akciğer ödemine yol açan Tip I aort diseksiyonu ve cerrahi tedavisi.
X.    Ulusal Kardiyoloji Kongresi (1-4 Ekim 1994), İzmir
T.Sanoğlu , B.Kmoğlu. M.S.Bilal, B.Polat, Y.Yalçınbaş , L.Saltık , A.Sanoğiu, A.Aytaç : Arteriyel svvitch prosedüründe 5 yıil k tecrübemiz ve cerrahi endikasyonların genişletilmesi.
Xl.Ulusal Kardiyoloji Kongresi (23-26 Eylül 1995). Jstanbul
T.Sanoğlu , M.S.Bilal, B.Kmoğlu . Y.Yalçınbaş , N.Arısoy. A .Aytaç: Nefrotik sendremlu bir çocukta superior vena cava’can sağ atriuma uzanan trombüsür. açık kalp cerrahisi ile çıkarılması.
XI.    Ulusal Kardiyoloji Kongresi (23-26 Eylül 1995), İstanbul
T.Sanoğlu . B.Kınoğlu , M.S.Bilal. Y.Yalçınbaş , T.Yıldön, A.Sanoğiu , R.Olga, A.Aytaç : Atrioventriküler kanal defektlerince cerrahi yaklaşım : palyatif ve korrektif girişimler.
XI. Ulusa! Kardiyoloji Kongresi (23-26 Eylül 1995) jstanbui
T.Sanoğlu . M.S.Bilal. B.Kmoğlu . B.Polat. G.Çetin , A.Sanoğiu. A.Özkara , R.Olga . A.Aytaç : Konno operasyonu ile aort kökü genişletilmesi.
XI.    Ulusal Kardiyoloji Kongresi (23-26 Eylül 1996). İstanbul
B.Kmoğlu , M.S.Bilal, E.Erek . E.Salihoğlu , T.Gürmen . C.Bakay: Myokardiyal revaskülarizasyonda inierna! torasik arterin sequentia! kullanımı.
XII.    Ulusal Kardiyoloji Kongresi (16-20 Ekim 1996). Antalya
B.Kmoğlu . T.Sanoğlu , M.S.Bilal. T.Yıldön . L.Saltık . A.Sanoğiu : Konjenital kalp
cerrahisinde double switch konsepti ve endikasyonlan.
XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (16-20 Ekim 1996), Antalya
Y.Yalçınbaş , B.Kmoğlu . M.S.Bila!. A.Özkara . B.Kocazeybek . Ö.Köner, T.Sanoğlu , R.Olga , A.Aytaç : Konjenital kalp cerrahisinde kardiopulmoner bypass sırasında Leuoguard-6 iökosit filtresinin kullanımı ve etkilerinin değerlendirilmesi. IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kor.gresi (29 Ekim-! Kasım 1996), Marmaris
T.Sanoğlu . L.Saltık , B.Kmoğlu , E.Erek. R.Olga : Çok nadir görülen bir koroner arter
anomalisi : Sirkumflex arterin sağ pulmoner arterden çıkışı.
IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi (29 Ekim-1 Kasım 1996),
Marmaris
T.Sanoğlu . B.Kmoğlu , M.S.Bilal, G.Çetin , G.Batmaz, L.Saltık , A.Sanoğiu : İlci aşamalı arteriyel svvitch sonuçlan.
IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi ( 29 Ekim-1 Kasım 1996), Mannaris
T.Sanoğlu . B.Kmoğlu , M.S.Bilal, G.Çetin , Y.Yalçınbaş , A.Sanoğiu , L.Saltık , K.Karaoğlu , A.Akçevin , R.Olga . A.Aytaç : Koroner anatomi ve arteriyel svvitch.
IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi (29 Ekim-1 Kasım 1996), Marmaris
T.Sarıoğlu , B.Kınoğlu . TYıldön , G.Batmaz , A.Sarıoğlu . R.Olga : Büyük damarların transpozisyonu . VSD, pulmoner darlık kombinasyonunda Lecompte modifikasyonu.
IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Marmaris (29 Ekim – 1 Kasım 1906)
Bilal MS , Kınoğlu B . Çetin . Salihoğlu E . Bilal S , Enar R . Bakay C , Sanoğlu T, Öztürk M : Antegrad:Retrograd kombine kan kardiyoplejisinin akut miyokard enfarktüsü sırasında ve sonrasında erken dönemde koroner cerrahisinde alınan hastalarda kuilanım.
XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 1998), Antalya
Sanoğlu , T.Erek , Bilal MS. Kınoğlu B , Yıldön T ,Sarıoğlu A.. Karaoğlu K: Aort Koarktasyonu ve arkus aorta patolojilerinin intrakardiyak anomalilerle birlikte bulunduğu olgularda tek seansta anterior yaklaşımla onarım. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 1998), Antalya
Özkara A . Tekin S, Köner Ö, Salihoğlu E , Ha-emi AC . Kınoğlu B, Bilal MS , Sanoğlu T : Açık kalp ameliyatına alınan konjenitai kalp anomalili hastalarda kardiyopuimoner bypass sırasında TNM salınımı ve ultrafiltrasyonla uzaklaştırılmasının klinik etkileri.
XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 1998), Antalya
Erek E , Aklan T, Sanoğlu A; Bilal MS , Kınoğlu B , Köner Ü. Tekin S, Sanoğlu T .Aytaç A : Neonatal ve infant kalp cerrahisinde klinik yaklaşım ve 12 yıllık cerrahi tecrübemiz.
XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 1998). Antalya
Sanoğlu T. Bilal MS. Erek E. Kınoğlu 3 . Durmaz 1, Şaşmazel A. Sanoğlu A: Aort kapak hastalarında Ross (pulmoner otogreft) operasyonu : Klinik deneyimimiz. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 1998). Antalya
Alkan T, Mert M. Özkara A. Sanoğlu A, Güzeisoy D, Bilal MS. Kınoğlu B, Sanoğlu T, Aytaç A: Çift çıkımlı sağ ventrikül (DORV)-Cerrahi düzeltme ve postoperatif orta ve uzun vadeli sonuçlar.
XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 1998), Antalya
Sanoğlu T, Bilal MS, Erek E, Kınoğlu B, Alkan T, Sanoğlu A : Tek ventrküliü hastalarda total kavapulmoner anastomoz modifikasyonları. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 1998). Antalya
Sanoğlu T, Erek E, Bilal MS, Kınoğlu B. Çetin G, Yıldön T, Sanoğlu A : Çocukluk çağında koronerarterlere yönelik cerrahi girişimler. XIV.U]usal Kardiyoloji Kongresi (10-13 Ekim 199S),Antalya
C Bakay, M.Mert. G. Çetin, S.Aydm. İ.Bakır. S.Erentürk, MS Bilal, B.Kınoğlu, T.Sarıoğlu : Bilaleral interna! torasik arter ile sol ventrikül revaskülarizasyonu. XIV. Ulusal kardiyoloji Kongresi ( 10-13 Ekim 1998). Antalya
–   Direr. B, Erek E, Salihoğlu E, Kınoğlu B, Arat S, Sanoğlu T : Kompleks konjenital kalp anomalilerinin postoperatif Takiplerinde manyetik rezonans görüntelemenin yeri.
VI. ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi (21-25 Ekim 20C0), Antalya
Kınoğlu B, Erek E, Salihoğlu E, Tekin S, Sanoğlu A, Sanoğlu T : Posterolateral minitorakotomi yöntemi ile atrail septal defekt kapatılması.
VI.    Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi (21-25 Ekim 2000). Antalya
E.Erek. YK Yalçınba’ş . E.Salihoğlu. B.Kınoğlu. S.Tekin. A.Sarıoğlu, T.Sanoğiu : Mipoplazik sağ kalğlerde birbuçuk ventrikül tamiri.
III. Ulusa! Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi (3-6 Mayıs 2001) .Kapadokya-Nevşehir
T.Sarıoğlu, E.Erek. YK Yalçmbaş, B.Kınoğlu, E.Salihoğlu. S.Tekin, A.Sarıoğlu: Aıteriyel switch operasyonu sonrası geç dönemde gelişen pulmoner stenoz ve cerrahi tedavisi ( 2 olgu sebebi ile)
III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi (3-6 Mayıs 200!), Kapadokya-Nevşehir
U.Cangel. A. Hökenek, F. Seleker, S.Tekin, B.Kınoğlu : Progressif tip multipl sklerozlu bir hastada kardiyopulrnoner bypass altında CABG operasyonu,
VII.    Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi (23-27 Ekim 2002), Antalya
A.Hökenek . U.Cangel, M.Ünal, S.Arat. B.Kınoğlu : Geçirilmiş üst lobeklomi sonrası ileri derecede mediastina! deplasman galişmi? hastalarda eş zamanlı aort kapak replasmanı ve koroner bypass operasyonu.
VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Demeği Kongresi (23-27 Ekim 2002), Antalya
U.Cangel. F. Çetinkaya. F.Hökcr.ek. M.Habeb, G.Altun, M.Saikjyan, B.Kınoğlu CABG yapılacak hastalarda preoperatif değerlendirmede karotis renkli Doppîer USG’nin yeri.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ( Eylül 2004), EP14-06 cilt 12-ek sayı 1)
F.Hökenek, U.Cangel, G.Altun. M.Salkıyan, B.Kınoğlu : Açık kalp operasyonu
hastalarının Parsonet mortalite riski skorlaması ile değerlendirilmesi.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Ey 11:1 2004). EP14-10 cilt 12-ek sayı I
U.Cangel. F.Hökenek, G.Altun. M.Salkıyan. B.Kınoğlu : Yetmiş yaş üzerinde koroner bypass cerrahisi güvenle yapılabilir mi?
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi ( Eylül 2004), EP 14-11 cilt 12-ek sayı 1
G.Altun. F.Hökenek, U.Cangel. M.Salkıyan. B.Kınoğlu : Kombine karotis * koroner
bypass cerrahisi olgularında nıtin karotis shunt kullanılarak cerrahi tedavi.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Eylül 2004), EP 14-12 cilt 12-ek sayı 1
F.Hökenek, U.Cangel. G.Altun, M.Salkıyan, B.Kınoğlu : 300 Açık kalp cerrahisi olgusunun erken dönem sonuçlan.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (EyltÜ 2004), EP18-13 cilt 12-ek sayı 1
F.Hökenek, K.Sever, M.Salkıyan, B.Kınoğlu :DiIfüz LAD hastalığında, LAD’ye açık endarterektomi sonuçları.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Eylül 2004), EP06-04 cilt 14-ek say. 2 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Uiusai Kongresi (l-5Kasım 2006), Antalya
F.Hökenek. K.Sever, M.Salkıyan, B.Kınoğlu : Erişkin aortik interruptionîu bir olguda cerrahi tedavi.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (Eylül 2004), EP09-07 cilt !4-ek sayı 2 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği O.Ulusal Kongresi (l-5Kasım 2006), Antalya
F.Hökenek, K.Sever, M.Salkıyan. B.Kınoğlu : Diffuz LAD hastalığında LİMA ile iki
veya üç sequential anastomoz ile LAD’nin sağalümı.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. S 04 -9 cilt 14-ek sayı 2
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusai Kongresi (l-5Kasım 2006), Antalya
F.Hökenek, K.Sever, M.Salkıyan, B.Kınoğlu : Osier Rendu Weber Hastalığı olan 13 yıl önce AVR uygulanmış bir olguda 13 crr.’iik asandan aort anevrizması ve Benîhail prosedürü ile cerrahi tedavisi.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. PP 04-22 cilt 14-ek sayı 2
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9.Ulusa- Kongresi (l-5Kasım 2006). Antalya
Faruk Hökenek.Özerk Özgür Akgün, Meral Saklayan, Uğur Cangel, H.3arbaros Kınoğlu : Erişkin aortic interruption + iskemik \alp hastalığı olan olguca combir.e cerrahi tedavi.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulus.il Kongresi (Ekim 2008), Antalya
Faruk Hökenek,Özerk Özgür Akgün, Meral Saklayan. Uğur Cangel, H.Barbaros Kınoğlu : İleri yaş kalsifık aort kapak hastalığında supra-annuler stentless bioprotez kullanımı ve erken-orta dönem sonuçlan.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği lO.Ulusal Kongresi (Ekim 2008), Antalya
Faruk Hökenek.Özerk Özgür Akgün, Meral Saklayan, Uğur Cangel, H.Barbaros Kınoğlu : Düşük ejeksiyon fraksiyonlu olgularda düşük mortalile ve morbidite ile koroner by-pass cerrahisi.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği lO.Ulusal Kongresi (Ekim 2008), Antalya Faruk Hökenek.Özerk Özgür. Meral Saklayan. Uğur Cangel, H.Barbaros Kınoğlu : Tek seansta combine karotis endarterektomisi ve koroner arter cerrahisi rutin yapılmalı mı? Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusa! Kongresi (Ekim 2008), Antalya
F. Hökenek.M. Gürsoy, Ü. Duman, F. Gülcan. B. Kınoğlu : Kardiyopulr.ıoner by-pass, reperfüzyon ve kan visfatin seviyesi ilişkisi.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusa! Kongresi (Ekim 2010), Antalya
F. Hökenek,M. Gürsoy, Ü. Duman. B. Kınoğlu : New proximal anastomosis technique in rvvo patient \vith severely calcifıed aorta.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Demeği 11.Ulusa! Kongresi (Ekim 2010), Antalya
KöşkerT. Kalko Y, Hökenek F. Kınoğlu B. Kritik bacak iskemisiyle gecikmiş hastalarda herhangi bir sonuç alınabilir mi? Ne zamana kadar, hangi teknik ? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
Köşker T. Kalko Y, Hökenek F, Kınoğlu B. Buerger Hastalığında Cerrahinin Yeri Var mı? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
Hökenek F, Şirin G, Tekiner F, Kınoğlu B. Sol Koroner butondan kaynaklanan dev psödoanevrizma. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım
2012
Hökenek F, Demir T, Erdim F, Kalko Y, Kınoğlu Ei. İskemik kalp hastalığında mitral ring plasti sonuçlarımız. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
Hökenek F, Erdim F, Kalko Y, Kendir H, Demir T, Gülcan F, Kınoğlu B. Akut MI (yüksek troponinli) hastalarda erken CABG ve sonuçla 1. Kalp ve Damar Cerrahisi Demeği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
Hökenek F. Erdim F, Kalko Y, Gülcan F, Kınoğiu B. Koroner by pass operasyonu sonrası rutin olarak pace teli konmalı mı ? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
Köşker T, Kalko Y, Hökenek F, Kınoğlu B. Akut/Subakut İnmelerde Uygulanan Karotıs Endarterektomi Prosedürlerinde İlk Tecrübeler. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
KöşkerT, Kalko Y, Hökenek F, Kınoğlu B. Mini insizyondan yapılan karotis endartertomi ameliyatı güvenli bir prosedür müdür? Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi Kasım 2012
Tarık Demir,Faruk Hökenek, Mete Gürsoy, Ümit Duman. Füsun Gülcan. Barbaros Kınoğlu : Yaşlı hasta grubunda pulsatil ve non-pulsatil perfuzyon tekniklerinin böbrek fonksiyonlarına etkisi.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi (Ekim 2010), Antalya Y.Kalko, Ö.Özçalışkan, G.Şirin, O.Cücü, B.K noğlu. Karoiis tıkanıklığına bağlı akut-subakut inmelerde cerrahi tedavi mükün mü? Endikasyona nasıl karar verilir? (50 Vakaiık tecrübemiz). 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya Türkiye.
Y.Kalko, Ö.Özçalışkan, G.Şirin, O.Cücü, B.Kmoğlu. Karotis cerrahisinde şant kullanımını ortadan kaldıran yöntem: Sadece lokal anestezi (500 vakanın sonuçları). 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1. 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye
Y.Kalko, Ö.Özçalışkan, G.Şirin, O.Cücü, B.Kmoğlu. Türkiye’de ilk kez yapılan su buharı yöntemiyle endovenöz oklüzyon uyguladığımız ilk 65 vakanın erken dönem sonuçları. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22: 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
Y.Kalko, G.Şirin, O.Cücü, B.Kmoğlu. Yüksek iskli hastalarda yoğun bakımı ortadan kaldıran yöntem; mini retroperitoneal yöntemle aort cerrahisi {206 vakaiık tecrübelerimiz). 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
H.B.Kmoğlu, G.Şirin, F.Tekiner, A.ÖAtça, Y.Kalko, O.Cücü. Dev anevrizmanın eşlik ettiği koroner arteriyovenöz fîstülün koroner baypas yapılmadan başanlı tedavisi. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim -2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
G.Şirin, H.B.Kınoğlu, Y.Kalko, F.Tekiner, O.Cücü. Koroner baypas ameliyatı sonrasında görülen hemodinamik bozulmanın nadir bir nedeni: Spontan dalak rüptürü ve hemoperitoneum.13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim -2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
G.Şirin. H.B.Kınoğlu, A.Ö.Atça, Y.Kalko, O.Cücü. Endovasküler çirişim sonrasında oluşan proksimal Tip 1 kaçağa bağlı gelişer dev torakai anevrizma. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplemertüm 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014. Antalya, Türkiye.
Y.Kalko. Ö.Özçalışkan, G.Şirin, O.Cücü, B.Knoğlu. Redo aorta-femoral bypaslarda ilk uygulanan greft sonuca direk etkilimicir? 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Y.Kalko. L.Verim, Ö.Özçalışkan. G.Şirin, B.Kınoğlu. Relationship betvveen the two surgical access of aortoiliac occlusive disease and recovery of ED. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
G.Şirin. H.B.Kınoğlu, F.Tekiner, Y.Kalko. Travmatik papiller adale rüptürüne bağlı oluşan ciddi Triküspid kapak yetersizliği. ’13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Tüf1<iye. F.Hökenek, M.Gürsoy, G.Şirin. F.Gülcan, B.Kınoğlu. Direct innominate artery cannulation in surgery for annuloaortic ectasia. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
G.Şirin, H.B.Kınoğlu, F.Tekiner, A.Ö.Atça. Mediastende unutulan yabancı cisime ‘Gossipiboma’ bağlı gelişen tekrarlayan stemal enfeksiyon. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim – 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.

ATIFLAR
Atıf yapılan yazı 1:
Sarioglu T. Kinoglu B. Saltik L. Eroglu A. : Arıomalous origin of circumflex coronary artery  from the right pulmonary artery âssociated vvith subaortic ster.osis and coarctation of the aorta. Eur .1 Cardiothorac Surg. 1997 Oct;12(4):663-5. Atıf sayısı :9
Atıf yapan yazılar:
1-Alexi-Meskishvili V. Dâhnert î. Hetzer R. Lange PE. Kari TR. Origin of the circumfıex coronary aıtery from the pulmonary artery in infants. Ann Thorac Surg. 1998 Oct;66(4): 1406-9.
2-Bolognesi R, Alfıeri O, Tsialtas D, Manca CSurgical treatment of the left circumflex coronary artery from the pulmonarv ar.erv in an adult patient. .Ann Thorac Surg. 2002 May;75(5): 1642-3
3-Nielsen HB, Perko M, Aldershvile J, Saunar.ıâki K.Cardiac arrest during exercise: ar.omalous left coronary artery from the pulmonary trunk. Scand Cardîovasc J. 1999;33(6):369-71.
4- Korosogloıı G. Ringvvald G. Giannitsis E. Karus HA. A.nomaious origin of the left circumfiex coronary artery from the pulmonary artery. A very rare congenitai anomaiy in an adult patient diagnosed by cardiovascular magnetic resonaneeJ Cardbvasc Magn Reson. 2008 Jan 21,10:4
5-Atik E. Barbero-Marcial M. Tanamati C. Kajita L. Ebaid M, Jatene A Arıomalous origin of the left coronary artery from the right pulmonary artery vvith intramurai aortic trajectory. Clinicosurgical diagnostic implications. Arq Bras Cardiol. 1999 Aug;73(2):l 81-90.
6-Danov V, Kornovski V. Hazarbasanov D, Panayotov P. Ar.omalous origin of left circumflex coronary artery from the right pulmonary artery in adult. Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Mar;57(2):l 14-5. Epub 2009 Feb 24.
7-Mahdhaoui A. Bouraoui H, Majdoub ME, Ernez-Hajri S. Jeridi G. Boughzela E, Ammar H. Myocardial infarction and abnormal origin of the circumflex coronary aneryAnn Cardiol Angeio! (Paris). 2002 Dec;5l(‘6):373-6.
8-JG Romero Farina – Perfil clinico y pronöstico de la mioeardiopatia hiperîröfica del adulto en el medio hospitalario 2001 – tesisenrsd.net
9- M Tsifansky, R Munoz, .1 Kreulz Coarciaiion of ıhe Aorta – Critica! Care of Children 2010
Atıf yapılan yayın 2:
Turan T. Turan A, Arslan C, Kinoglu B, Sarioglu T. Hovv does neonatel thymeetomy affcct the immune system? Açta Cardiol. 2004 Oct;59(5):511-3. Atıf sayısı: 5

Atıf yapan yazılar
1-    De Leon-Luis J. Saniolaya J. Gamez F, Pintado P, Perez R, Ortiz-Quintana L.Sonographic thymic measurements in Dovvn syndrome feaıses. Prer.at Diagn. 2011 Jul 24. doi: 10.1002/pd.2783.
2-    Eysteinsdottir JH, Freysdottir J. Skaftadottir 1, Helgason H, Haraidsson A, Ogmundsdottir HM. Vbeta usage and T regulatory cells in children foîlowing partial or total thymeetomy after open iıaaıt surgery in inianey. Scand J Immunol. 2009 Feb:69(2): 162-8. Epub 2008 Dcc 15.
3-    Afifi A. Raja SG, Pennington DJ, Tsang VT. For neonates undergoing cardiac surgery does thymeetomy as opposed to thymic preservation ha ve any adverse immunological consequences? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2010 Sep;i 1(3):287-91. Epub 2010 Jun 24.
4-    KG Hankey – 2007 Thymic contribution ıc> the generation and mairnenaace cf thc peripheral T-cell pool in healthy and lympho-deplcted subjects ( Kitap )
5-    S Koliler – Immunosencscence, 2012 Thy (-im) munosenescer.ee: The Ageing of the Thymııs and Us Impact on the immune System
Atıf yapılan yazı 3:
MS BİLAL, T SARIOGLU. B KINOGLU. E EREK Konjenital Kalp Anomalilerine Eşlik Eden Persistan Sol Superior Vena Kava’ya Yönelik Cerrahi Stratejiler Turk Kardiyol Der Arş 23:369-374 1995 Atıf Sayısı: 5

Atıf yapan yazılar
1-    Dr. Ersin Erek, Dr. Yusuf Kenan Yalçınba*;, Dr. Ece Salihoğlu, Dr. Tamer Turan, Dr. Yasemin Mamur, Dr. Ayşe Çolakoğlu, Dr. Ayşe Sarıoğlu. Dr. Tayyar Sanoğlu Doğuştan kalp anomalilerinin tedavisinde tekrarlanan ameliyatlar: 103 olguda ameliyat nedenleri, cerrahi teknik ve sonuçlar Türk Kardiyol Dern Ar.ş – Arck Turk Soc Cardiol 2006; 34:1-9
2-    Dr. Tayyar Sanoğlu. Dr. Ersin Erek. Dr. Yusuf Kenan Yalçmbaş. Dr. Yasemin Türkekul, Dr. Arda Saygılı. 1 Dr. Ayşe Sanoğlu. 1 Dr. Ayşe UlukoI2 Komplet atriyoventriküler septal defekt ve Fallot tetnılojisinin birlikte bulunduğu hastalarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar Türk Kardiyol Dem Arş – Arch Turk Soc Cardioi 2008; 36:461-466
3-    Selahaddin AKÇAY, Necati DAĞLI Koroner Sinüse Boşalan Persistan Sol Superior Vena Cava; Klinik Önemi ve Yukarı Fırat Bölgesindeki Sıklığı Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(2): 80-83
4-    Dr. Ersin Erek, Dr. Yusuf Kenan Yalçmbaş. Dr. Yasemin Türkekul, Dr. Ece Salihoğlu. Dr. Banu Soykan, Dr. Arda Saygılı, Dr. Ayşe Sanoğlu. Dr. Tayyar SarıoğluAiriyoventrikiiler sepial defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken ve orta dönem sonuçların değeriendirilmesiTürk Kardiyol Dem Arş – Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(3): 168-174
5-    Dr. Tayyar Sanoğlu, Dr. Ersin Erek, Dr. Yusuf Kenan Yalçınbaş, Di. Yasemin Türkekul, Dr. Arda Saygılı.Dr. Ayşe Sanoğlu, Dr. Ayşe IJlukol Komple: atriyoventriküler septal defekt ve Fallot tetralojisinin birlikte bulunduğu hastalarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar Türk Kardiyol Dern Arş – Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(7):461-466 461
Atıf yapılan yazı 4:
Tayyar SARİOĞLU, Mehmet S. BİLAL. Barbaros KiNOĞLU, Ayşe SARİOĞLU, Atıf AKÇEVİN, Ahmet ÖZKARA. Rüstem OLGA. Aydın AYTAÇ : Konno-Rastan Operasyonu ile Sol Ventriküi Çıkım Yolu Rekonstrüksiyor.uTemmuz 1995. Cilt 3. Sayı 3, Sayfa(lar) 226-231
Atıf sayısı :4
Atıf yapan yazılar:
1-Hasan Karabulut, Cem Alhan, Fevzi Toraman, Serdar Evrenkaya, Sümer Tarcan AORTOVENTRICÜLOPLASTY IN A PATIENT WITH COMPLEX LEFT VENTRICULAR OUTFLOVv TRACT OBSTRUCTION, MİTRAL VALVE STENOSIS AND ANEURYSM OF THE ASCENDING AORTA: CASE REPORT Nisan 2003, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-124
2-Naz Bige Aydın, Tufan Şener. Tansel Türkoğlu. Osman Eren Karpuzoğ’u. Aydın Yıldırım*. Günseli Uysal**. Tuna Teze!*. Hakan Gerçekoğlu Erişkin Bir Olguda Aort Kapak Replasmanı Reoperasyonunda Konno Aortoventriküloplasti Uygulanması Nisan 2005, Cilt 13, Sayı 2. Sayfa(lar) 182-1S4
3-Tayyar SARİOĞLU. Murat MERT. M. Salih BİLAL. Tijcn ALKAN, ihsan BAKIR. *Ayşe SARİOĞLU, **Atıf AKÇEVİN, ***Özge KÖNER Sol Ventriküi Çıkım Yolu darlıklarında Aortoventriküloplasti Operasyonunun Ortn-Uzun Dönem Sonuçları Eylül 1998. Cilt 6. Sayı 5. Sayfa(lar) 405-411 ‘
4- Hasan Karabulut, Cem Alhan, Fevzi Toraman. Serdar Evrenkaya, Sümer Tarcan Sol Ventriküi Çıkım Yolu Darlığı ile Beraber Mitral Kapak Darlığı ve Asandan Aort Anevrizması Olan Hastada Aortoventriküloplasti: Olgu Sunumu Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 11:122-124

Atıf yapılan yazı 5:
Tayyar SARIOGLU, Barbaros KINOĞLU, M. Salih BİLAL, Ayşe SARIOGLU,
Ertan SAĞBAŞ, Yusuf YALÇINBAŞ, Serap TEKİN, Atıf AKÇEVİN, Rüstem
OLGA. Aydın AYTAÇ Arteriyel Svvitch Ameliyatlarında Koroner Arterlerin
Translokasyon Metodları Nisan 1997, Cilt 5, Sayı 2, Sayfaflar) 088-097
Atıf sayısı :2

Atıf yapan yazılar
1-Yusuf KALKO, Faruk HÖKENEK. Kenan SEVER, İlksen SÖYLER. Emin
TİRELİ, Enver DAYIOĞLU. Ertan ONURSAL, Aygün DİNDAR: BÜYÜK
ARTER    TRANSPOZİSYONUNDA    ARTERİYEL    SWÎTCH
AMELİYATLARININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI Ocak 2001. Cilt1), Sayı 1, Sayfa(lar) 35-38
2- Akdeniz O, Ayabakan C, Yörüker U, Tokel K, Sarısoy O. Türköz R, Vuran C, Santaş B, Günaydın C, Ozker E. Follow-up of our patients vvith transposition of the grea: arteries and arterial svvitch operation; comparison of simple and complex transposition casesAnadolu Kardiyo! Derg. 2011 Dec;l 1(8):726-31. doi: 10.5152/akd.201!.195. Epub 2011 Nov 16.
Atıf yapılan yazı 6:
Bakay C, Erek E, Salihoğlu E, Kinoğlu B. Oztürk S. Secıuential use of intcrnal thoracic artery in myocardial levascularization: m id to lo:ıg-term results of 430 patients. Turk Kardiyol Dem Arş 2001;29:747-755
Atıf sayısı :8 ( makaleye 4 Rus. I Japon çalışmasında atıf yapılmış ancak İngilizce veri bulunamamıştır. Google scholar da orijini.l dilde liste bulunmaktadır.)

Atıf yapan yazılar
1-Cho KR, Kim JS, Choi JS, Kim K3 Serial angiographic follow-up of grafts one year and five years after coronary artery bypass surgery. Eur i Cardiothorac Surg. 2006 Apr;29(4):511 -6. Epub 2006 Jan 24.
2-Korkmaz AA, Onan B. Onan S, Özkara A, Güden M, Bakay C Cotnbined intemal mammary artery graft in coronary bypass: 18-year follow-up. Ann Thorac Surg. 2009 Jun;87(6):e57-8.
3- Cho WC, Kim JB, Jung SH, Lee SH, Chung CH, Choo SJ, Lee Revascularization of the left anterior descending artery area using a single left intemal thoracic arter,” auto-Y composite grafting or sequentia! bypassing. J Thorac Cardiovtsc Surg. 201! Dec; 142(6): 1464-8. Epub~2011 Apr3.
Atıf yapılan yazı 7:
Yusuf K. YALÇINBAŞ. Barbaros KINOĞLU, Mehmet S. BİLAL, Ahmet
ÖZKARA, Bekir KOCAZEYBEK. Özge KÖNER, Tayyar SARIOGLU, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇKonjenital Kalp Cerrahisinde Kardiyopuimoner Bypass Sırasında Leukoguard-6 Lökosit Fituesinin Kullanımı ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Temmuz 1995. Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 236-244

Atıf sayısı :1
Atıf yapan yazı
EMİROĞü’LLARl, Ömer Naci; AŞGÜN, Fatih; KAHRAMAN, Cemal; TAŞDEMİR, Kutay; CEYRAN, Hakan; SERHATLIOĞLU, Faruk; ARSAN, Reha; ÖZBEK, Ali Kardiyopulmoner bypass sırasında sistemik lökosit Fıltrasyonunun ameliyat sonrası erken dönem miyokard fonksiyonu üzerine etkisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2008,16(2):91-100

Atıf yapılan yazı 8:
Barbaros KINOĞLU, Mustafa GÜDEN. Tarık KIZILTAN, Ahmet ÖZKARA, Özge KÖNER, Tayyar SARIOGLU. Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ Yenidoğan ve İnfant Açık Kalp Cerrahisinde İmraopcratif Ultrafiltrasyon Uygulanması GKD Cer Derg 1996;1:36-40 Atıf sayısı :1
Atıf yapan yazı
1-Ali Vefa ÖZCAN, İbrahim GÖKŞİN, Erkin OCAK, Serper PAZARCIKC1, Fahri ADALİ Açık kalp Cerrahisi Sırasında Kronik Böbrek YetmezİKİi Hastalara Ultrafiltrasyon Uygulanması 2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-178
Atıf yapılan yazı 9:
Gürkan ÇETİN, Barbaros KINOĞLU, Ayşe SARIOGLU, M. Salih BİLAL, Tamer TURAN.Tayyar SARIOGLU. Rüstem OLGA Evaluation of the Left Ventricle Mass and Systolic Functions After Surgical Treatment in Infants and Neonales Who Have Hypertrophic Cardiomyopaîhy Secondary to the Coarctation of the Aorta Ekim ‘996, Cilt 4. Sayı 4, Sayfa(lar) 100-105

Atıf sayısı :1
Atıf yapan yazı:
Dilated Cardiomyopathy Due to Aortic Coarctation in Childhood : Zehra Kanatası. Fatih Şapı. Hakan Altını. Hayrullah Alp., Tamer Baysalı. Sevim Karaaslaıiı Eur J Gen Med 2011;8(4):330-334
Atıf yapılan yazı 10:
Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOGLU, Levent SALTIK, Ahmet ÖZKARA, Ayşe SARIOGLU, M. Salih BİLAL, Özge KÖNER, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ Vasküler Ring: Cerrahi Tedavi ve Sonuçlar Ocak 1997, Cilt 5, Sayı 1. Sayfafiar) 044-
051
Atıf sayısı: 1 Atıf yapan yazı:
Fatih FIRINCI 1, Duygu ÖLMEZ2, Arzu BABAYİĞİT: Solunum Sıkınasının Bir Nedeni Olarak Vasküler Ring 200? DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 21, SAY: 1. (OCAK) 2007. S: 45-48

Diğer yayınlar
8.    Projeler
9.    Idflri Görevler
Vledical Park Bahçelievler Hastanesi Medikal direktörlük İstanbul istinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği
10.    Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Göğüs- Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Türk Kalp Vakfı
The Internetional Society for Cardiovascıılar Surgery fhe European Association for Cardin-Thoracic Surgery